Welkom op de website van OV "Oude Molen"

De ondernemersvereniging van het industrieterrein "Oude Molen" te Halsteren die sinds 2001 is opgericht.

Ondernemersvereniging “Oude Molen” heeft als doelstelling het behartigen van de collectieve belangen van de ondernemers en ondernemingen op het industrieterrein Oude Molen te Halsteren, dit in de ruime zin des woords.

Zij tracht dit doel te bereiken door :

- het houden van publieksacties
- frequente besprekingen met diverse gemeentelijke afdelingen
- het stimuleren van business to business
- het actief netwerken tussen de ondernemers