Inloggen

Inloggen

Ondernemers bedrijventerrein Oude Molen houden terrein aantrekkelijk

HALSTEREN – Lokale ondernemers zijn de motor van een gemeente. Met 700 FTE aan werkgelegenheid, dragen de ondernemers op Oude Molen er aardig aan bij. Hoewel er op Oude Molen vooral gewerkt wordt, ziet de gemeente het toch als wijk die aantrekkelijk en veilig moet blijven. Aanspreekpunten aldaar is de ondernemersvereniging. Zij neemt haar verantwoordelijkheid bij het schoon, heel en veilig houden van de bedrijfswijk. Wethouder Ad Coppens vindt ondernemersvereniging Oude Molen daarom een mooi voorbeeld van burgerparticipatie: “Zij kan het verschil maken met het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Als ondernemers zien dat het netjes en veilig is, zijn zij makkelijker geneigd om zich er te vestigen.”

De meeste kavels zijn verkocht, maar er staan nog een paar mooie bedrijfseilanden in de etalage van de gemeente. De ondernemers zien nieuwe collega’s graag komen. Vergelijk het met braakliggende grond in een nieuwbouwwijk, het is nog steeds niet helemaal af. Zo omschrijven drie van de zes bestuursleden van ondernemersvereniging (ov) Oude Molen, Mariëlle ter Bogt, Mariëlle de Graaf en Patric Louer, dat gevoel.

Open dialoog
Negentig procent van de ondernemers op Oude Molen behoort tot het midden- en kleinbedrijf en de panden zijn meestal in eigendom. “Daarom is iedereen ook heel betrokken bij het terrein”, vertelt voorzitster Ter Bogt. Net als in woonwijken is er op bedrijventerrein van alles aan de hand in de openbare ruimte: hangjeugd, zwerfvuil, kapotte lantaarns, criminaliteit… Een extra vraagstuk zijn de soms overnachtende groepen vrachtwagens met hun chauffeurs.
Burgerparticipatie luidt tegenwoordig het antwoord op dat soort problematiek. Door het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) dat ov Oude Molen al enige jaren voert, is een prima overlegstructuur met de gemeente en andere instanties ontstaan. Acties en verantwoordelijkheden komen op de juiste plek terecht. “Niet alles is op te lossen, maar we gaan altijd een open dialoog met elkaar aan”, legt Ter Bogt uit. De ondernemersvereniging prijst de korte lijntjes tussen politie, brandweer, gemeente en ov Oude Molen. Middels Parkmanagement zijn tevens goede contacten met andere bedrijventerreinen die KVO hebben: Meilust/Lage Meren en Theodurushaven/Noordland/De Poort. Ter Bogt: “We leren veel van elkaar en zo hoeven we het wiel niet telkens zelf uit te vinden.”

Bollards
Gezamenlijke veiligheid bezet een prominente plek binnen ov Oude Molen. Het terrein ligt aan de snelweg, een gemakkelijke toegang én uitgang voor criminelen. De ondernemersvereniging zorgde daarom voor een bollardsysteem. Wanneer er bij één van de gevestigde bedrijven een incident (alarm) is, zorgen opkomende wegblokkades voor onmiddellijke afsluiting van het volledige bedrijventerrein. Het beveiligingsbedrijf dat gealarmeerd wordt bij incidenten is sinds kort eveneens gevestigd op het bedrijventerrein, dus een snellere opvolging lijkt onmogelijk. Desondanks zint ov Oude Molen nu ook op 24-uurs camerabewaking met registratie van kentekens. “Camera’s zijn ontzettend belangrijk voor de veiligheid”, benadrukt Louer.

Oprechte interesse
Naast zorg voor de openbare ruimte en veiligheid, is er bij ov Oude Molen veel aandacht voor gezelligheid onderling. De vereniging organiseert regelmatig vergaderingen en (netwerk)bijeenkomsten. De Graaf ondervindt als nieuwkomer dat er oprechte interesse is in elkaar en in elkaars business. Louer beaamt dat: “Er is veel saamhorigheid en ook al is het werk vaak heel druk, ik kijk toch altijd weer uit naar de vergaderingen en bijeenkomsten.”

Bron: Internetbode