Uitnodiging: Een kijkje in de keuken van CETA

Tijdens de bijeenkomst die Aangenaam Bergen Op Zoom organiseert krijgt u beeld van de kansen die CETA biedt. Daarnaast krijgt u inzicht in de economische highlights in Canada, waarvan een belangrijk deel erg boeiend kan zijn voor u als ondernemer. Zeker ook omdat we veel investeren in de relatie met Canada.

Aangenaam Bergen op Zoom staat voor het versterken van de economie in de regio Bergen op Zoom en vindt het belangrijk om ondernemers te faciliteren in hun ondernemerschap en netwerk. Tenslotte zijn de ondernemers dé ambassadeurs van het gebied.

Dit maal heeft Aangenaam Bergen op Zoom samen met de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen de samenwerking gezocht met de Canadese ambassade in Nederland en bieden we u ‘een kijkje in de keuken van CETA’ Het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA-verdrag) tussen de Europese Unie en Canada betekent het afschaffen van heffingen op de handel in goederen en diensten en bevat ook maatregelen die investeringen stimuleren en beschermen. Het openstellen van elkaars markten levert naar verwachting miljarden op aan economische groei. 

10 APRIL
INLOOP 16.30 UUR. EINDE PROGRAMMA, INCLUSIEF DINER, 20.00 UUR
AUDITORIUM VAN DE RABOBANK ZUIDWEST BRABANT
JACOB OBRECHTLAAN 1, 4611 AP BERGEN OP ZOOM

Aanmelden

Aanmelden kan via

CETA

Canada is voor de Europese Unie een belangrijke handelspartner en een interessante bestem-
ming voor veel Europese investeringen. Het CETA-verdrag betekent dat er een einde komt aan

het betalen van douanerechten bij de handel tussen de EU en Canada. Maar liefst 98% van de
importheffingen gaat vervallen.
De bestaande barrières om de Canadese markt op te gaan, worden voor een belangrijk deel

opgeheven. Met CETA krijgt de EU ook toegang tot de Canadese markt voor overheids-
opdrachten. Doordat Canada en de Verenigde Staten hun markten al hebben opengesteld aan

elkaar, geeft het handelsakkoord tussen de EU en Canada Europese bedrijven de kans om te
concurreren met Amerikaanse bedrijven op de Canadese markt.
Op het gebied van technische regelgeving zullen de EU en Canada nauwer samenwerken en
transparanter zijn. Hierdoor worden de kosten voor het aanpassen van de eigen producten aan
de regelgeving van de ander, verlaagd. Daarnaast worden de intellectuele eigendomsrechten
beter beschermd. Diploma’s zullen in de toekomst wederzijds erkend worden. Verder is het
handelsakkoord bedoeld om de bestaande democratische rechten, consumentenrechten en
milieunormen te beschermen.
CETA legt misschien niet direct een verbinding met het bedrijfsleven in onze streek. Maar de
verbinding tussen Canada en de regio Bergen op Zoom is er weldegelijk. Bergen op Zoom heeft
sinds 2013 een vriendschapsband met de Canadese stad Edmonton. De oorsprong van deze
band ligt aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen een legereenheid uit Edmonton een
belangrijke rol vervulde bij de bevrijding van stad en streek. Op basis van de proclamatie van
vriendschap tussen Bergen op Zoom en Edmonton en het Memorandum of Understanding van

27 oktober 2014 tussen de Canadese overheid en onze regio maken we veel werk van econo-
mische verbinding met Canada. De laatste jaren hebben we handelsdelegaties uit Canada

ontvangen en dient zich dit jaar al weer een nieuwe aan. Inmiddels zijn daar concrete business
cases uit voort gekomen.
Voor Canada is Nederland de springplank naar Europa. En Canada ziet deze regio als erg
interessant. De ligging tussen de mainports en een bereik van ruim 140 miljoen consumenten
binnen 4 uur rijtijd zijn daar debet aan.
De gemeente Bergen op Zoom investeert, in nauwe samenwerking met andere gemeenten in de
regio en REWIN, flink in de ontwikkeling van economische uitwisseling met Canada. Dit doen we
omdat we kansen zien voor het bedrijfsleven in onze streek. Voor ondernemers is het van belang
een goed beeld te krijgen van het CETA-verdrag. De Canadese ambassade in Den Haag, waarmee
Bergen op Zoom goede contacten onderhoudt, wil graag een informatiebijeenkomst invullen
rondom CETA. Eerdere bijeenkomsten tonen aan dat ondernemers veel baat hebben bij de
informatie die tijdens deze avonden wordt gedeeld.
Zoals een Canadese handelsconsulent recentelijk opmerkte: ‘keep in touch with the Dutch’. Deze
Canadese uitdrukking zegt veel over de waarde die in Canada wordt toegekend aan verbinding
met Nederland. Graag stellen wij u in de gelegenheid ‘a touch of Canada’ mee te krijgen tijdens
de CETA-bijeenkomst van 10 april.

Aanmelden

Aanmelden kan via