Ondernemersvereniging Oude Molen en KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B)

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een keurmerk dat werkt met certificaten. Het doel is ervoor te zorgen dat bedrijven op het bedrijventerrein Oude Molen zich in een veilige omgeving bevinden. In gebieden die het certificaat hebben behaald, hebben ondernemers er alles aan gedaan om de omgeving samen veilig te maken en te houden. Bij een KVO werken ondernemers, olitie, brandweer en gemeente structureel samen. Het proces, bij certificatie, wordt begeleid door MKB-Nederland.

Bedrijventerrein Oude Molen treft een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat hierbij centraal. Op deze manier is het mogelijk om op een gestructureerde manier de veiligheid op bedrijventerrein Oude Molen in kaart te brengen en waar mogelijk te verbeteren.

Om tot certificering te komen, verricht de werkgroep KVO de volgende taken:

  • Oprichting van een samenwerkingsverband tussen bovengenoemde partijen;
  • Maken van een veiligheidsanalyse;
  • Opstellen van een Plan Van Aanpak met daarin de maatregelen welke moeten worden genomen om het terrein schoon, heel en veilig te maken en te houden.

Korting op de verzekering
Een voordeel voor ondernemers die op een gecertificeerde bedrijventerrein zijn gevestigd, is de mogelijke korting op de verzekeringspremie voor gebouw, inventaris, voorraad en bedrijfsstagnatie. Die korting kan oplopen tot wel 15% op uw bestaande verzekering. U kunt bij uw eigen verzekering informeren of uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt.

Inloopspreekuur
De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen komt 4x per jaar bijeen. In 2024 is dit op de volgende dagen, te weten:

  • 19 maart
  • 4 juni
  • 24september
  • 26 november

 

Als ondernemer/gebruiker van het bedrijventerrein, kunt u gebruik maken van het inloopspreekuur.

Samen zorgen we voor een schoon, heel en veilig terrein!

Uitreiking KVO certificaat 2019-2021

Bedrijventerrein Oude Molen (OVOM) in Halsteren is voor 2019, 2020 en 2021 opnieuw gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B). 

  kvo 2019 3

4 maal per jaar is er een actief overleg met betrokken partijen, 2 maal per jaar is er een schouwronde over het bedrijventerrein, en door de meldingen van onze ondernemers, streeft de werkgroep KVO naar een veilig en schoon bedrijventerrein "Oude Molen". Het resultaat van deze samenwerking is direct zichtbaar als u op Oude Molen aanwezig bent.

Werkgroep KVO Oude Molen