Ondernemersvereniging Oude Molen

Op Oude Molen is een grote variëteit aan bedrijvigheid te vinden, zoals perifere detailhandel, kleinschalige industriële en ambachtelijke bedrijvigheid, productie en distributie. De randvoorwaarden worden grotendeels bepaald door het bestemmingsplan ‘Oude Molen 2000’ en het ‘Beeldkwaliteitplan Oude Molen en Kop van Vijf’. Het totale bedrijventerrein is ongeveer 41 hectare groot. Oude Molen kent ook een levendige ondernemersvereniging. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot de grootste ondernemersvereniging in Bergen op Zoom en hebben we meer dan 65 leden.

ov oude molen welkom

Hieronder volgt een opsomming van enkele wapenfeiten.

26 april 2001  
Oprichtingsoverleg over een ondernemersvereniging voor bedrijventerrein Oude Molen.

25 juni 2001        
Voorlopig bestuur wordt vastgesteld.

15 februari 2002        
Officiële ondertekening van de akte van oprichting bij notaris Schul.

21 februari 2002        
De eerste inschrijving bij KvK. De ondernemersvereniging is een rechtspersoon met statuten.

14 december 2004        
Overleg over het opzetten van Parkmanagement.

02 maart 2005        
Eerste bijeenkomst van de begeleidingsgroep Parkmanagement.

13 februari 2007        
Ondertekening van het samenwerkingsdocument ten behoeve van de ‘Stichting Parkmanagement Bergen op Zoom’. Aanwezig zijn de vertegenwoordigers van de politie, brandweer, gemeente, MKB, IKB, LMM, TNP en OVOM. De gezamenlijke doelstelling is om de bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden/maken als vestigingsplaats voor bestaande en toekomstige bedrijven en het een motor te laten zijn voor economische voorspoed (werk, toelevering en bestedingen) in de gemeente Bergen op Zoom.

17 oktober 2007      
KVO overleg waarbij wethouder Ton Linssen memoreert dat Oude Molen het derde bedrijventerrein is in de gemeente Bergen op Zoom dat het keurmerk Veilig Ondernemen ontvangt. Het vijftigste lid heeft zich ingeschreven en daarmee zijn we officieel de grootste ondernemersvereniging in de gemeente Bergen op Zoom.

eerste keurmerk veiligheid