Inloggen

Inloggen

Dichterbij Zuidwest Brabant, najaar 2016 nr 3

Bij verzekeringsadvies worden preventieve maatregelen steeds belangrijker. Het voorkomt inbraken én kan zorgen voor korting op de verzekeringspremie. Dat ondervond ook Ondernemersvereniging Oude Molen (OVOM) in Halsteren.

Wethouder Coppens overhandigt drie bedrijventerreinen een veiligheidscertificaat

BERGEN OP ZOOM - Op woensdagmiddag 2 november heeft wethouder Ad Coppens drie voorzitters van Bergse ondernemersorganisaties een certificaat Keurmerk veilig Ondernemen overhandigd. Hij vertelde trots te zijn op de onderlinge samenwerking en het feit dat veel ondernemers het zo goed voor hebben met de gemeente.

Bedrijventerrein Oude Molen over kwaliteit en veiligheid

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) borgt de veiligheid van bedrijventerreinen in de breedste zin van het woord. De certificering rondom veiligheid gaat in samenspraak met de betrokken gemeente, brandweer en politie. Werken aan veiligheid is in dat kader een doorgaand proces.

Ondernemers bedrijventerrein Oude Molen houden terrein aantrekkelijk

HALSTEREN – Lokale ondernemers zijn de motor van een gemeente. Met 700 FTE aan werkgelegenheid, dragen de ondernemers op Oude Molen er aardig aan bij. Hoewel er op Oude Molen vooral gewerkt wordt, ziet de gemeente het toch als wijk die aantrekkelijk en veilig moet blijven. Aanspreekpunten aldaar is de ondernemersvereniging. Zij neemt haar verantwoordelijkheid bij het schoon, heel en veilig houden van de bedrijfswijk. Wethouder Ad Coppens vindt ondernemersvereniging Oude Molen daarom een mooi voorbeeld van burgerparticipatie: “Zij kan het verschil maken met het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid. Als ondernemers zien dat het netjes en veilig is, zijn zij makkelijker geneigd om zich er te vestigen.”

Pagina 3 van 3